توسعه فولاد قشم

موضوع فعالیت: گندله‌سازی، احیاء و ذوب

وضعیت شرکت: قبل از بهره برداری

شرکت توسعه فولاد قشم (سهامی خاص) در سال 1394 در منطقه ویژه اقتصادی قشم و به عنوان متولی تولید فولاد خام در این منطقه و در راستای رسیدن به اهداف برنامه پنجم توسعه ایران در سه فاز شامل اسکله، گندله سازی، احياء مستقیم، نیروگاه و فولادسازی تأسیس گردید.