صنعت آلومینیوم

طبق تحقیقات سی.آر.یو انتظار می‌رود تا در سال 2017 بازار آلومینیوم جهانی تا حدود بسیار زیادی متوازن باشد. عرضه شمش آلومینیوم در جهان رشد خواهد کرد و این رشد مرهون پروژه‌های شرکتهای هندی و چینی خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود تا نرخ رشد تقاضای آلومینیوم در سال 2017 در حدود 3 تا 5% و نرخ رشد عرضه بین 4% تا 6% باشد.

از عوامل مؤثر بر تقاضای آلومینیوم در سال 2017 می‌توان به حرکت بازار مسکن و بخش حمل نقل در چین اشاره نمود. از طرفی رشد اقتصادی در آمریکا و منطقه اروپا به ثبات رسیده و همین امر می‌تواند چشم‌انداز تقاضا را بیش از پیش بهبود بخشد.

در طرف عرضه می‌توان به تولید مجدد برخی از کارخانه های چین و پروژه های افزایش ظرفیت در صنایع آلومینیوم چین و راه اندازی پروژه های هند اشاره نمود. البته در این سال شاهد اعمال برخی از محدودیتها بر روی تولید کارخانه‌های آلاینده چین نیز خواهیم بود.

در سال 2016 تولید شمش آلومینیوم در چین در حدود 32 میلیون تن خواهد بود و تولید سایر کشورهای جهان به 27 میلیون تن خواهد رسید، ضمن اینکه تقاضا برای آلومینیوم در چین 31 میلیون و در سایر کشورها 28 میلیون خواهد بود.

پیش بینی می‌شود تا در سال 2017 تراز بازار جهانی آلومینیوم در حدود 209 هزار تن دچار مازاد عرضه شود که در مقایسه با کسری 949 هزار تنی سال 2016 بسیار قابل توجه به نظر می‌رسد و ممکن است منجر به فشار بر قیمتهای جهانی شود.

شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

پیش‌بینی می شود تا در سال 2017 تراز بازار جهانی آلومینیوم در حدود 209 هزار تن دچار مازاد عرضه شود که در مقایسه با کسری 949 هزار تنی سال 2016 بسیار قابل توجه به نظر می‌رسد و ممکن است منجر به فشار بر قیمت‌های جهانی شود.

 

نکته قابل تامل در چشم انداز بازار جهانی حضور تولیدکننده جدیدی به نام هند است. موسسه سی.آر.یو پیش‌بینی نموده است تا تراز بازار آلومینیوم هند از 750 هزار تن مازاد عرضه در سال 2016 به 1.2 میلیون تن در سال 2020 برسد. همچنین کشورهای خاورمیانه به دلیل وجود ذخایر عظیم نفت، گاز و انرژی، طر حهای توسعه متعددی در صنعت آلومینیوم خواهند داشت، به‌طوری که تراز بازار آلومینیوم در خاورمیانه از 3 میلیون تن مازاد عرضه در سال 2016 به 3.4 میلیون تن در سال 2020 خواهد رسید.