صنعت آهن و فولاد

انجمن جهانی فولاد در ماه اکتبر سال 2016 پیش‌بینی نموده که تقاضای جهانی فولاد 0.2% افزایش و به 1501 میلیون تن در سال 2016 خواهد رسید، این در حالیست که تقاضا در سال 2015 حدود 3% کاهش یافته بود. پیش‌بینی می‌شود تا در سال 2017 تقاضای جهانی فولاد 0.5% افزایش یابد و به 1510 میلیون تن برسد.

شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

فضای عدم اطمینان به دلیل وضعیت ژئوپلتیکی در نقاط مختلف جهان گسترش خواهد یافت و محیط صنعت فولاد همچنان چالش برانگیز باقی خواهد ماند. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا فضای بی‌اعتمادی در بهبود سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را افزایش داده است.

تضعیف سرمایه‌گذاری در بخشهای مختلف صنایع در سطح جهانی، از بهبود مستمر تقاضای فولاد جلوگیری می‌نماید. علی‌رغم اینکه پیش‌بینی فراتر از حد انتظار چین به همراه رشد مداوم اقتصادهای نوظهور، برای برگشت به رشد مثبت به صنعت فولاد جهان در سال 2016 و سالهای آتی کمک شایانی خواهد نمود. انتظار داریم تا این حرکت رشدی به دلیل توازن مجدد تقاضا در چین و بهبود نسبتاً ضعیف در اقتصادهای توسعه‌یافته، ضعیف باقی بماند.

ریسکهای منفی مترتب بر این چشم‌انداز از بدهی‌های بالای شرکتها و اوضاع بازار مسکن در چین منتج شده است. از نگاه مثبت انتظار می‌رود تا در سال 2017، تقاضای فولاد در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه بجز چین به سمت رشد 4% خیز بردارد.

سرمایه‌گذاری نه تنها در چین بلکه در بسیاری از مناطق جهان متوقف شده است. در کشورهای توسعه یافته علی‌رغم نرخهای بهره بسیار پایین مداوم، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به علل چشم‌انداز منفی تقاضای آینده و عدم اطمینان ضعیف است.  دولت برای بازگشت اطمینان به سرمایه‌گذاران، تنها ابزارهای سیاستهای پولی و مالی را محدود نموده تا سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، قیمتهای پایین فلزات اساسی، تنشهای ژئوپلتیکی و بخشهای خصوصی با اهرم بالا همگی دست به دست هم می‌دهند تا حرکت سرمایه‌گذاری را کند نمایند.

رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال 2016 در کمترین مقدار خود از سال 1990 قرار خواهد گرفت ولی نکته جالب این است که کمک بخش خدمات و مصرف در تولید ناخالص داخلی امسال بالاتر از سالهای گذشته خواهد بود. برای تلطیف اثر موازنه مجدد، دولت برخی اقدامات محرک تقاضا را انجام داده که از آن جمله می‌توان به افزایش هزینه‌ها در زیرساختها، بازار مسکن و فروش خودرو را نام برد. در نتیجه کاهش تقاضا در سال 2016 کمتر از مقدار پیش‌بینی شده انجمن جهانی فولاد در آوریل 2016 خواهد بود.  البته رونق بازار مسکن چین محدود خواهد بود چون اکثر آپارتمانهای این کشور خارج از توان خرید ساکنین این کشور است. بنابراین بخش ساختمان چین تقاضای فولاد را کاهش خواهد داد و بخش تولید و ساخت نیز فضای محدودی برای بهبود خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود تا تقاضای فولاد در چین %1- در سال 2016 و %2- در سال 2017 کاهش یابد.

در سال 2016 ، برخی از اقتصادهای نوظهور که در سالهای اخیر عملکرد چندان مناسبی نداشتند، تا حدودی از لحاظ اقتصادی به ثبات رسیده‌اند. در سال 2017 تقاضای فولاد برزیل بعد از دو سال انقباض دو رقمی نرخ تقاضا، بهبودی ملایم را آغاز خواهد نمود.

بازگشت قیمت نفت به محدوده 54 دلار به تعادل تقاضا در روسیه کمک نموده و از فرسایش اقتصادی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، مکزیک و آمریکای جنوبی جلوگیری نمود است. علیرغم اینکه قیمتهای پایین و ناپایدار نفت و بی‌ثباتی ژئوپلتیکی منجر به تضعیف چشم انداز تقاضای فولاد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد شد.

انتظار می‌رود تا تقاضای فولاد هند رشدی قوی را در سالهای 2016 و 2017 تجربه نماید که علت آن را می‌بایست در اصلاحات تشویق مصارف و سرمایه‌گذاری در زیرساختها جستجو نمود. اما پایداری این روند به دلیل اینکه حجم عمده‌ای از این سرمایه‌گذاریها توسط بخش دولتی انجام شده مورد تردید است.  در کشورهای آسیای جنوب شرقی به دلیل سیاستهای اقتصاد کلان پایدار، ساخت‌و‌ساز منجر به رشد تقاضا برای فولاد خواهد شد.

تقاضای فولاد برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه بجز چین 2% در سال 2016 و 4% در سال 2017 رشد خواهد نمود.

بهبود تقاضای فولاد اتحادیه اروپا با بهبود مصرف و ساخت‌و‌ساز علیرغم افزایش عدم اطمینان ناشی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ادامه خواهد یافت. تقاضای فولاد بریتانیا با توجه به رفراندوم اخیر کاهش خواهد یافت ولی پیش‌بینی اثر بلند مدت این تصمیم بر بریتانیا در حال حاضر بسیار سخت خواهد بود. همچنین بحران پناهجویی، اتحادیه اروپا را در سالهای آتی به چالش خواهد کشید اما اثر کوتاه مدت آن بر تقاضای فولاد بسیار کم خواهد بود.

در حالی که اقتصاد آمریکا با قدرت به رشد خود ادامه می‌دهد، تقاضا برای فولاد به دلیل تقویت ارزش دلار با مشکل مواجه شده است که این امر منجر به آسیب به بخش ساخت و تولید و سرمایه‌گذاری مرتبط با نفت شیل خواهد شد. همچنین تقاضای فولاد ژاپن به دلایل ساختاری در رکود به سر می‌برد و به دلیل افزایش ارزش ین بعد از رفراندوم بریتانیا تحت تأثیر منفی قرار گرفته است.

تقاضای فولاد در اقتصادهای توسعه یافته 2% در سال 2016 و 1.1% در سال 2017 رشد خواهد کرد.