صنعت سرب و روی

گروه بین‌المللی مطالعات سرب و روی در اکتبر سال 2016 پیش‌بینی نموده تا تقاضا برای سرب در سالهای 2016 و 2017 به ترتیب 2.8% و 1.3% رشد نماید. انتظار می‌رود تا رشد تقاضای سرب برای کشور چین در سال 2017  در حدود 1.1% و برای سایر کشورهای جهان تقریباً 1.5% باشد.

در طرف عرضه می‌توان به توقف تولید در بعضی از معادن استرالیا اشاره نمود که باعث شده تولید سنگ سرب در این کشور از 660  به 450 هزار تن در سال 2017 کاهش یابد. در بخش شمش سرب نیز ظرفیت اسمی تولید کره‌جنوبی با توجه با راه اندازی طرحهای توسعه در حدود 180 هزار تن افزایش خواهد یافت. همچنین پیش‌بینی می‌شود تا واردات حجم قابل توجه کنسانتره سرب به چین ادامه یابد بطوریکه واردات این محصول در سالهای 2016 و 2017 به ترتیب به 810 و 740 هزار تن در سال خواهد رسید که نسبت به سال 2015 در حدود 200 هزار تن کاهش نشان می‌دهد. طبق پیش‌بینی گروه بین‌المللی مطالعات سرب و روی انتظار می‌رود تا بازار شمش سرب در سالهای 2016 و 2017 با مازاد عرضه بسیار کمی در حدود 30 و 16 هزار تن مواجه باشد بنابراین انتظار نمی‌رود تا قیمتهای جهانی شمش سرب دچار تحول بنیادین گردد.  در نمودار زیر روند تاریخی و پیش بینی تراز بازار سرب را برای سالهای 2016 و 2017 مشاهده می‌کنید.

گروه بین‌المللی مطالعات سرب و روی در اکتبر سال 2016 پیش‌بینی نموده تا تقاضا برای روی در سالهای 2016 و 2017 به ترتیب 0.6% و 2.1 % رشد نماید. انتظار می‌رود تا رشد تقاضا برای کشور چین در سال 2017  در حدود 1.3% و برای سایر کشورهای جهان در حدود 2.7% باشد.

در سال 2016 انتظار می‌رود تا با توجه به رشد اقتصادی 6.7%،  افزایش 11.4% فروش خودرو، افزایش 5.8% سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و رشد ملایم تولید لوازم خانگی در کشور چین تقاضای شمش روی 1.8% افزایش یابد.

یکی از نکات قابل توجهی که منجر به عدم توازن در بازار روی شده، کاهش تولید معادن در استرالیا و هند است. به طوریکه تولید معادن روی استرالیا از 1.58 میلیون در سال 2015 به 1.12 میلیون تن در سال 2017 کاهش یافته و تولید معادن روی هند نیز از 830 هزار تن به 730 هزار تن کاهش یافته است. متعاقباً به دلیل کمبود کنسانتره، تولید شمش روی در هند 230 هزار تن کاهش یافته است.

در سالهای 2016 و 2017 واردات حجم قابل توجهی از کنسانتره و شمش روی به چین ادامه خواهد یافت. واردات کنسانتره از 1012 هزارتن در سال 2016 به 960 هزار تن در سال 2017 کاهش خواهد یافت و واردات شمش از 493 هزار تن به 406 هزار تن در سال کاهش خواهد یافت.

انتظار می‌رود تا بازار شمش روی با کسری 288- و 198- هزار تن در سالهای 2016 و 2017 مواجه شود و همین مسأله می‌تواند قیمتهای جهانی روی را افزایش دهد و فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذاران این صنعت فراهم نماید.