صنعت مس

پیش‌بینی‌های گروه بین‌المللی مطالعات مس در سال 2016 نشان می‌دهد که بازار مس در این سال متوازن باقی خواهد ماند و این درحالیست که تحقیقات این گروه حاکی از مازاد عرضه 163 هزار تنی کاتد مس در بازار جهانی برای سال 2017 است.

انتظار می‌رود تا تولید معادن مس در جهان به دلیل بهره برداری از معادن جدید و طرحهای افزایش ظرفیت 4% رشد نماید و به تولید 19.9 میلیون تن فلز محتوای مس دست یابد.

در حالیکه انتظار می‌رود تا تولید کنسانتره در سال آینده 6% رشد نماید، بدلیل کاهش تولید استخراج حلالی و الکترووینینگ  به علت کاهش قیمتهای جهانی مس در کنگو و همچنین بسته شدن برخی از معادن مس شیلی، این رشد به 3% برای سال 2016 تقلیل خواهد یافت.

پیش‌بینی می‌شود تا تولید معادن مس در سال 2017 عملاً بدون تغییر باقی بماند بطوریکه رشد تولید حاصل از عملیات در معادن کنونی با کاهش 6% در تولید استخراج حلالی و الکترووینینگ خنثی خواهد شد و از طرف دیگر پروژه احداث معدن جدید و بزرگی نیز در برنامه شرکتهای بزرگ قرار ندارد. رشد تولید در سال 2016 مرهون کشورهای پرو و مکزیک و رشد در سال 2017 به دلیل افزایش تولید در شیلی به عنوان بزرگترین تولیدکننده مس جهان اتفاق خواهد افتاد.

تولید کاتد مس در سال 2016 نسبت به سال گذشته 2% رشد خواهد نمود و به 23.4 میلیون تن خواهد رسید. علیرغم اینکه انتظار می‌رود تا تولید الکترولیتی 3% افزایش یابد، این رشد به دلیل کاهش 3% تولید در بخش استخراج حلالی و الکترووینینگ خنثی خواهد شد. در سال 2017 تولید کاتد مس رشدی در حدود 2% را تجربه خواهد کرد ولی کاهش تولید در بخش استخراج حلالی و الکترووینینگ رشد را در سال آینده محدود خواهد نمود. در سال 2017 چین به رشد تولید در کاتد مس کمک شایانی خواهد نمود و این در حالیست که تولید شیلی در بخش استخراج حلالی و الکترووینینگ کاهش خواهد یافت.

گروه بین المللی مطالعات مس انتظار دارد تا مصرف ظاهری کاتد مس در سال 2016 حدود 1.5% رشد نماید. این رشد مصرف عمدتاً بدلیل افزایش مصرف در چین خواهد بود، البته لازم به ذکر است که رشد تقاضای واقعی کاتد مس در چین توسط سایر مؤسسات بین‌المللی در حدود 4% برآورد شده است. در سال 2016 مصرف در سایر کشورهای جهان نیز 1.5% رشد خواهد نمود. پیش‌بینی می‌شود تا در سال 2017 مصرف کاتد مس تقریباً 1% رشد نماید.

با توجه به جمیع موارد ذکر شده می‌توان نتیجه گرفت که بازار کاتد مس در سال 2016 با مقدار ناچیزی کسری در حدود 8 هزار تن و در سال 2017 با مازاد عرضه 163 هزار تن روبرو گردد. از این رو می‌توان اندکی کاهش را برای قیمت جهانی کاتد مس متصور بود.