صورت‌های مالی

هدف از ارائه صورت‌های مالی ارائه اطلاعاتی درباره وضعیت و عملکرد مالی و انعطاف پذیری شرکت در مورد اتخاذ تصمیمات اقتصادی است. شرکت‌ها و موسسات مالی از این طریق میتوانند اطلاعات مفیدی جهت تصمیم‌گیری های بزرگ در مورد سرمایه گذاری های مهم داشته باشند. در پیوندهای زیر صورت‌های مالی پنج سال اخیر شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر قرار دارد. این اطلاعات از سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) نیز در دسترس است.

 

صورت‌های مالی سال 1395

صورت‌های مالی سال 1394

صورت‌های مالی سال 1393

صورت‌های مالی سال 1392

صورت‌های مالی سال 1391