فولاد آلیاژی ایران

موضوع فعالیت: تولید انواع فولاد آلیاژی و غیرآلیاژی

وضعیت شرکت: در حال بهره برداری

شرکت فولاد آلياژي ایران در تاريخ 1370/12/28 به صورت سهامی خاص تأسيس شد و طي شماره 2220 مورخ 1370/12/28 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتی استان يزد به ثبت رسيده است. طي صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده شرکت در تاریخ 1388/09/10 نوع شرکت از سهامي خاص به سهامي عام تغيير يافته و در تاريخ 1389/10/05 در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در شهرستان يزد واقع است.