فولاد غدیر نی‌ریز

موضوع فعالیت: تولید آهن اسفنجی و فولاد

وضعیت شرکت: قبل از بهره برداری

شرکت فولاد غدیر نی ریز در تاریخ 1393/08/07 به صورت سهامی خاص با شماره 1300 و شناسه ملی 14004505206 در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نی‌ریز ثبت شده است. این شرکت جزء واحدهای تجاري فرعی شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر است. نشانی مرکز و محل فعالیت اصلی شرکت در استان فارس کیلومتر 50 جاده نی‌ریز به سیرجان واقع شده است.