مجتمع آلومینیوم جنوب

موضوع فعالیت: تولید انواع شمش آلومینیوم

وضعیت شرکت: قبل از بهره‌برداری

شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب (سهامی خاص) در سال 1382 با شماره 215326 در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت
رسیده است. موضوع فعالیت شرکت تأسیس و ایجاد انواع کارخانجات تولید و ساخت انواع محصولات آلومینیومی و آلیاژهای مربوطه است.