چشم‌انداز ما

چشم‌انداز ما:

«تبدیل شدن به شرکت مادر تخصصی پیشرو در حوزه صنعت و معدن کشور در افق 1404»