گزارش‌های سالانه

گزارش سالانه، گزارش جامع درباره فعالیت‌های شرکت در یک سال است. گزارش سالانه شرکت با هدف ارائه اطلاعات جامع و کامل به سهامداران شرکت و فعالیت‌های آن و البته وضعیت مالی شرکت است. گزارش‌های سالانه شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر را می‌توانید از پیوندهای زیر دریافت کنید.