اخبار

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر از انتقال بخشی از سهام پارسان به شرکت آپادانا ایساتیس و رفع ابهامات مرتبط با آن خبر داد.

photo_2023-04-16_09-55-15

دکتر مازیار حسینی گفت: با توجه به ابهامات و اشکالات وارده بر فرآیند واگذاری دارایی‌ها، شامل بخشی از سهام دو شرکت صنعتی اسفراین و اپال سنگان به شرکت آپادانا ایساتیس از زیر مجموعه‌های هلدینگ مالی گروه سرمایه گذاری غدیر که در دوره‌های گذشته مدیریت غدیر انجام شده بود، هیات مدیره ضمن بررسی دقیق موارد، اقدام به حل بنیادین موضوع کرد.

با هماهنگی به عمل آمده با سهامدار عمده غدیر و نمایندگان سهامداران خرد، همچنین همکاری نزدیک سازمان بورس و اوراق بهادار، مبالغ پرداختی توسط شرکت مذکور با انجام کارشناسی دقیق و رعایت کلیه تشریفات قانونی با سهام پارسان تهاتر شد.

تحقق این امر نشان دهنده اهتمام مدیران غدیر بر رعایت حقوق تمامی سهامداران، پایبندی به اصول حاکمیت شرکتی و تاکید بر شفافیت و حرفه‌ای بودن در کار است.

ارسال به ایمیل
چاپ این مطلب
Telegram
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

آخرین اخبار

پروژه ها

فعالیت های ما
پهنه های اکتشاف
بیشتر بدانید
فعالیت های ما
معادن
بیشتر بدانید
فعالیت های ما
صنایع معدنی
بیشتر بدانید
فعالیت های ما
صنایع غیر معدنی
بیشتر بدانید
Previous
Next