اخبار

هلدینگ بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر درج نماد شد

1400.07.21-Ghadir-Co

با توجه به اخذ پذیرش از بازار دوم بورس تهران نام شرکت بین المللی  توسعه صنایع و معادن غدیر در فهرست شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد این سازمان به عنوان ناشر اوراق بهادار درج شد.

شایان ذکر است شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر پیش از این در تاریخ ۱۴۰۰.۰۷.۲۱ با شماره ۱۱۸۹۰ به عنوان نهاد مالی – شرکت مادر هلدینگ- به ثبت رسیده بود

ارسال به ایمیل
چاپ این مطلب
Telegram
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

آخرین اخبار

پروژه ها

فعالیت های ما
پهنه های اکتشاف
بیشتر بدانید
فعالیت های ما
معادن
بیشتر بدانید
فعالیت های ما
صنایع معدنی
بیشتر بدانید
فعالیت های ما
صنایع غیر معدنی
بیشتر بدانید
Previous
Next