اخبار

برگزاری جلسه مجمع عمومی آهن و فولاد غدیر ایرانیان

IMG-2021052WA0004

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (سهامی خاص )

مورخ بیست ونهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (سهامی خاص) برگزار شد

پیرو درج آگهی در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۰ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ بیست ونهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ ، با حضور اکثریت صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی شرکت تشکیل گردید.

الف ) هیئت رئیسه

در اجرای ماده ۱۰۱ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع :  آقای ناصر تقی زاده  به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

نظار: آقای سید ابوتراب فاضل به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه و صنایع ومعادن غدیر و  آقای مجید خادم صفدرخانی به نمایندگی از شرکت فولاد آلیاژی ایران

منشی : آقای اسدالله فرشاد  به نمایندگی از شرکت فولاد شاهرود

رئیس مجمع پس از احراز حضور اکثریت صاحبان سهام به شرح لیست پیوست رسمیت جلسه را اعلام نمودند و دستور جلسه به شرح زیر توسط رئیس مجمع قرائت گردید :

  1. استماع گزارش هیئت مدیره شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹
  2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی
  3. بررسی و تصویب صورت های مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹
  4. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
  5. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال ۱۴۰۰
  6. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد .

ابتدا رئیس مجمع ضمن ابراز تشکر از حضور نمایندگان اکثریت صاحبان سهام ، توجه اعضاء محترم مجمع عمومی عادی سالیانه را به دستور جلسه معطوف نمودند .

مصوبات مجمع

۱) مدیر عامل گزارش مبسوطی از فعالیت های سال ۱۳۹۹ هیئت مدیره را قرائت و توجه صاحبان سهام را به فعالیت های مربوط به تولید ، مالی، بازرگانی و اقدامات فنی و مهندسی و پیشرفتهای حاصل از پروژه های در حال انجام معطوف نمودند .

۲) حسابرس و بازرس قانونی شرکت، گزارش عملکرد سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ را قرائت نمود و مورد بحث و بررسی مجمع عمومی صاحبان سهام قرار گرفت .

۳) صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت شامل صورت وضعیت مالی (ترازنامه ) به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ و صورت سود وزیان و صورت جریان های نقدی برای سال منتهی به تاریخ مذکور به همراه یادداشت های توضیحی مورد تصویب مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام قرارگرفت .

۴) موسسه حسابرسی آزمون پرداز(حسابداران رسمی) بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۰ انتخاب گردیدند. همچنین تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیئت مدیره شرکت واگذار گردید .

۵) روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت انتخاب گردید.

۶) درخصوص سایر موارد :

۶-۱- در خصوص مفاد ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت مقرر شد از سود خالص سال ۱۳۹۹ مبلغ شش هزارو ششصد و نود و شش میلیارد ریال (به ازاء هرسهم ۵۵۸ ریال) بین سهامداران شرکت تقسیم و با توجه به منابع مالی مورد نیازپروژه های در دست اقدام شرکت ، باقیمانده سود خالص به حسای سود انباشته منظور گردد.

۶-۲- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تنفیذ قرارگرفت .

مجمع به آقای اسدالله فرشاد با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید .

ارسال به ایمیل
چاپ این مطلب
Telegram
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

آخرین اخبار

پروژه ها

فعالیت های ما
پهنه های اکتشاف
بیشتر بدانید
فعالیت های ما
معادن
بیشتر بدانید
فعالیت های ما
صنایع معدنی
بیشتر بدانید
فعالیت های ما
صنایع غیر معدنی
بیشتر بدانید
Previous
Next