به گزارش روابط عمومی شرکت بین المللی صنایع و معادن غدیر دکتر علی اسماعیلی معاون امور اکتشاف و توسعه معادن هلدینگ صنایع و معادن غدیر گفت که این هلدینگ...
در جلسه امروز ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ هیئت مدیره شرکت موتوژن، آقای کامیار خشایار به عنوان مدیرعامل انتخاب شد. در مراسمی که امروز در محل دفتر شرکت موتوژن در تهران...