شرکت توسعه فولاد قشم

مشخصات شرکت
موضوع فعالیت : -
وضعیت شرکت : در حال بهره برداری
نوع شرکت : سهامی خاص
تاسیس : 1394
ظرفیت تولید : -
سرمایه ثبت شده : 27 میلیارد تومان
تاریخ بهره برداری : 1394/10/16
gheshm

موضوع فعالیت عبارتست از ایجاد زنجیره کارخانجات آهن و فولاد سازی و صنایع معدنی مربوط واحد های وابسته به آن در راستای پیشبرد و گسترش معادن معدنی وفلزی و….