چشم انداز

«حضور در جمع پنج شرکت برتر بورسی حوزه معادن و صنایع مرتبط کشور به لحاظ ارزش بازار»

چشم انداز

معرفی و چشم انداز صنایع فعال هلدینگ

صنعت فولاد و فلزات اساسی معیار و زیربنای رشد اقتصادی در جهان بوده و مادام که چشم انداز جهان به سمت رشد و توسعه میباشد، انتظار بر این است که تقاضا برای این صنایع فراهم باشد . نکته مهم دیگر جایگاه صنعت فولاد و فلزات اسا سی در توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه میباشد .تجربه کشورهای صنعتی نشان میدهد که بدون تمرکز بر صنایع فلزات اساسی و سرمایه گذاریهای گسترده در آن، امکان توسعه صنعتی برای آنها فراهم نبوده و از این منظر ایران نیز که در چنین مسیری در حال حرکت میباشد، لازم است تا ظرفیتهای خود را در این حوزه افزایش دهد. در ادامه صنایعی که هلدینگ در آنها فعال است معرفی شده اند .

چشم انداز

صنعت آهن و فولاد

فولاد بخش جدایی ناپذیر چرخه اقتصاد جهانی به شمار میرود که همزمان با پیشرفت تکنولوژی مصرف آن رشد قابل توجهی داشته است و نقش مهمی در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله ساختمان، حمل و نقل، معدن و ماشین آلات دارد .یکی از الزامات توسعه اقتصادی توجه مضاعف به این بخش است .با آغاز قرن جدید آهنگ رشد تولید جهانی فولاد تحت تاثیر اقتصادهای نوظهور همچون چین، به طور فزآینده ای افزایش یافته است .صنعت ساختمان و خودرو بزرگترین مصرف کنندگان فولاد بوده و بیش از نیمی از فولاد تولیدی به آن اختصاص داده شده است .

بزرگترین مصرف کنندگان فولاد در جهان ( ارقام به میلیون تن )

شرح۲۰۱۷۲۰۱۸
چین۷۳۶.۸۷۳۶.۸
هند۸۷.۲۹۲
ژاپن۶۴.۴۶۴.۵
آمریکا۹۷.۷۱۰۰.۳
کره جنوبی۵۶.۴۵۷
روسیه۴۰.۶۴۱.۵
آلمان۴۱.۸۴۲
ترکیه۳۶.۱۳۷.۹
ایتالیا۳۴.۵۲۴.۹