مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا

مشخصات شرکت
موضوع فعالیت : اکتشاف و استخراج
وضعیت شرکت : در حال بهره برداری
نوع شرکت : سهامی خاص
تاسیس : 1398
ظرفیت تولید : -
سرمایه ثبت شده : 36 میلیارد تومان
تاریخ بهره برداری : 1398/08/22

اکتشاف استخراج و بهره برداری از معادن اعم از فلزی و غیر فلزی داخل و خارج از کشور و….