شرکت موتوژن

مشخصات شرکت
موضوع فعالیت : تولید انواع الکتروموتور
وضعیت شرکت : در حال بهره برداری
نوع شرکت : سهامی عام
تاسیس : 1352
ظرفیت تولید : 4.505.000 دستگاه
سرمایه ثبت شده : 68 میلیارد تومان
تاریخ بهره برداری : 1352/07/21
motogen

تاریخچه و فعالیت شرکت موتوژن :

شرکت موتوژن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۶۲۸۳۸ در تاریخ ۱۳۵۲/۰۷/۲۱ تحت شماره ۱۷۶۹۹ با نام گولد الکتریک ایران در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران ثبت و در تاریخ ۱۳۵۴/۰۸/۲۵ به شرکت موتوژن (سهامی خاص) تغییر نام و مرکز آن از تهران به تبریز انتقال یافت و تحت شماره ۱۰۶۷ در اداره ثبت شرکتهای تبریز مجددا به ثبت رسید. درتاریخ ۱۳۶۹/۱۲/۲۹ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر و در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و از اول سال ۱۳۷۰ سهام آن جهت فروش به عموم عرضه شده است. درحال حاضر شرکت موتوژن جزء شرکتهای فرعی شرکت توسعه سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) بوده و مرکز اصلی شرکت و کارخانه آن در منطقه صنعتی غرب تبریز واقع است.

فعالیت های اصلی شرکت موتوژن :

موضوع فعالیت شرکت موتوژن (سهامی عام) عمدتاً در زمینه های تولید انواع الکتروموتورهای لوازم خانگی (کولر) و انواع الکتروموتورهای صنعتی در سایزهای مختلف و الکتروموتورهای ضد انفجاری و الکتروموتور DC خودرو از قبیل دینام بوده است. به موجب اساسنامه فعالیت اصلی شرکت تولید و فروش انواع ماشینهای برقی و قطعات وابسته، ارائه خدمات تولیدی، سرمایه گذاری در شرکتهای تولیدی، جذب و گسترش تکنولوژی ساخت انواع ماشینهای برقی، خرید و فروش تکنولوژی و انجام آموزشهای مربوط از منابع داخلی و خارجی، تولید قطعات ریخته گری آلومینیومی، فروش و توزیع فرآورده‌های شرکت در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه فعالیتی که به نحوی از انحاء مفید یا نافع باشد.

فعالیت شرکتهای فرعی تهیه و تولید قطعات و الکترو موتورهای پمپ آب و آب صابون می باشد.

ترکیب سهامداران

شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
۴۲.۳۴%
شرکت سرمایه گذاری غدیر
۱۰.۴۴%
گروه توسعه اقتصاد ملل
۵.۵۵%
شخص حقیقی
۲۰.۸۲%
سایر سهامداران
۲۰.۸۶%