سید محمد قریشی پور مدیر حوزه مدیرعامل هلدینگ صنایع و معادن غدیر طی گفتگویی با روابط عمومی این هلدینگ گفت: مجمع عمومی عادی سالیانه این هلدینگ در تاریخ ۲۷...