دکتر مازیار حسینی گفت: با توجه به ابهامات و اشکالات وارده بر فرآیند واگذاری دارایی‌ها، شامل بخشی از سهام دو شرکت صنعتی اسفراین و اپال سنگان به شرکت آپادانا...