مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه صنایع ومعادن غدیر (وکغدیر) صبح روز ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ با حضور بیش از ۹۲ درصد سهامداران برگزار شد. سید ابوتراب فاضل مدیرعامل...
صبح روز یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۲در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر، افزایش سرمایه به میزان ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال...