شرکت پایور اندیش

  • ۸ اردیبهشت, ۱۴۰۰
شرکت ساخت ابزار و قالب های صنعتی پایوراندیش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۵۸۸ در تاریخ ۱۳/۰۷/۱۳۷۷ در اداره ثبت شرکت های تبریز برای تولید انواع قالب و ابزار...
شرکت در ۱۵ اسفند ماه ۱۳۶۹ در اداره ثبت شرکت‎ها ومالکیت صنعتی شهرستان مهاباد با شماره ۱۸۰ به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت شرکت برابر اساسنامه، تهیه و تولید...

شرکت موتوژن

  • ۸ اردیبهشت, ۱۴۰۰
تاریخچه و فعالیت شرکت موتوژن : شرکت موتوژن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۶۲۸۳۸ در تاریخ ۱۳۵۲/۰۷/۲۱ تحت شماره ۱۷۶۹۹ با نام گولد الکتریک ایران در اداره ثبت شرکتها...