اخبار

رئیس قرارگاه اقتصادی ودجا و دکتر فاضل مدیرعامل از مجموعه آهن و فولادغدیرایرانیان

7654c4e2-9b3d-495e-9762-dcb600fa1e6b

ازدید
سردار محمد نجار
رئیس قرارگاه اقتصادی ودجا و دکتر فاضل مدیرعامل و جمعی از اعضای هیئت مدیره شرکت توسعه صنایع معادن غدیر و مهندس اسداله فرشاد مدیرعامل شرکت از مجموعه آهن و فولادغدیرایرانیان

ارسال به ایمیل
چاپ این مطلب
Telegram
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

آخرین اخبار

پروژه ها

فعالیت های ما
پهنه های اکتشاف
بیشتر بدانید
فعالیت های ما
معادن
بیشتر بدانید
فعالیت های ما
صنایع معدنی
بیشتر بدانید
فعالیت های ما
صنایع غیر معدنی
بیشتر بدانید
Previous
Next