مجمع و کغدیر

  • ۲۸ دی, ۱۴۰۱
به گزارش روابط عمومی هلدینگ صنایع و معادن غدیر: مدیرعامل شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن وکغدیر با تشریح عملکرد هلدینگ وکغدیر و شرکت های وابسته اعلام کرد...